Adaptacja projektu domu

Każdy gotowy projekt domu wymaga adaptacji, ponieważ wyliczenia, na których podstawie go stworzono uwzględniają średnie wartości dla poszczególnych parametrów gleby i klimatu umiarkowanego. Docelowo uwzględnia się natomiast dane właściwe dla lokalizacji, w której ma być realizowana inwestycja i jest to zadanie dla architekta, który przygotowuje dokumentację projektową do przedłożenia z wnioskiem o pozwolenie na budowę w lokalnym urzędzie miasta lub gminy.

Kto najlepiej dokona adaptacji projektu?

Ponieważ adaptacja projektu domu wymaga znajomości warunków w miejscu, gdzie będzie on budowany, najlepiej jest ją powierzyć lokalnemu architektowi. Najczęściej zna on dobrze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nawet zwyczaje urzędników, którzy będą akceptowali dokumentację, więc od razu przygotuje wszystko zgodnie z wymaganiami. Taka osoba powinna dysponować aktualnymi uprawnieniami projektowymi okazać zaświadczenie o członkostwie w Izbie Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Dobrze jest, jeśli korzysta z nowoczesnych narzędzi do tworzenia projektów i przygotowywania wydruków.

Zakres zmian niezbędnych

Podstawowym celem adaptacji projektu domu jest dostosowanie go do szczegółowych parametrów lokalizacji, w której będzie realizowany. Chodzi o właściwości fizyczne gleby na wybranej działce, miejscowy klimat, położenie względem drogi dojazdowej i sąsiedztwa oraz o uwzględnienie zastanej infrastruktury mediów, takich jak energia elektryczna, kanalizacja, wodociągi. Na tym etapie sprawdza się też, czy projekt nie narusza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. W razie potrzeby architekt adaptujący wprowadza zmiany w konstrukcji, izolacjach, projektach instalacji. W trakcie adaptacji wykonuje się też projekt zagospodarowania działki, czyli wyznacza się podjazdy, wskazuje lokalizację pojemników na odpady, miejsc postojowych, ewentualnie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Obowiązkiem architekta dokonującego adaptacji projektu jest też określenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego. Kompleksowa usługa może obejmować także zebranie wszystkich załączników wymaganych do złożenia w urzędzie gminy wniosku o pozwolenie na budowę, takich jak poświadczenie prawa inwestora do budowy na terenie danej działki, wyrysu z MPZP li WZ, zaświadczenia o uprawnieniach architekta.

Możliwe modyfikacje dodatkowe

Obowiązkowa adaptacja projektu to dobra okazja na wprowadzenie zmian spoza puli wymaganej prawem budowlanym, ale takich, które pozwolą lekko ulepszyć projekt lub uwzględnić życzenia przyszłych mieszkańców. Do tego rodzaju zmian należą takie jak: dodanie lub likwidację ściany działowej na przykład zamykającej kuchnię, przesunięcia ścian wewnętrznych, adaptacje strychów, przesuwanie lub zmniejszanie czy powiększanie okien czy zmiany wykończenia elewacji. Mimo że zmiany te są możliwe, nie należy odkładać na ten etap ustalenia ostatecznej postaci domu i jak najwięcej potrzeb użytkowników lepiej jest uwzględnić przy wyborze projektu, bo każda zmiana spoza wymogów technicznych będzie dodatkowym kosztem dla inwestora i może mieć konsekwencje w postaci kolejnych modyfikacji.

Należy zwłaszcza unikać ingerencji w konstrukcję budynku, czyli zwiększania lub zmniejszania obrysu domu, dodawania albo usuwania pietra. Takie zmiany będą kosztowne i wymagają zgody architekta, który jest autorem projektu. Zgoda zazwyczaj nie jest problemem i renomowane pracownie architektoniczne, jak Z500, wydają zgodę przy sprzedaży gotowego projektu domu, ale czas i koszty będą na to potrzebne na pewno.

Opublikowano

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *